Funtzioak

 • Kirol Administrazioari aholkularitza ematea
 • Euskal kirol federatua hobetu eta garatzeko oinarri komunak eratzea.
 • Kirol federazioen helburuak defendatu eta hobeto betetzea sustatzea.
 • Kirol federazioen probetxurako estruktura administratibo komunak edo laguntza teknikoa ezartzea.
 • Euskal kirol federatua bere osotasunean ordezkatzea.
 • Kirol federazioen arteko elkartasuna eta harmonia sustatzea eta arbitraje, bitartekotza eta adiskidetze lanak bere gain hartzea euskal federazio esparruko hika-mikak konpontzeko.
 • Euskal kirol selekzioek beste herrialde, nazio edota eskualde batzuetako selekzioekin txapelketetan parte hartzea posible egiten duten nazioarteko erakundeak sustatzea.

Euskal Kirol Federaziotako zerbitzuak

 • Federazio lokalen kudeaketa, administrazioa eta mantenu komuna
 • Funtzio publikoen kudeaketa, administrazioa eta garapena
 • Euskadiko selekzioen sustapena eta hedapena
 • Kontabilitate, lan eta zerga aholkularitza: Kontularitza, nomina, zergak…
 • Zuzenbide-kirol aholkularitza: Baliabideak, kontratuak, hitzarmenak, aurka-egiteak…
 • Prentsa eta komunikazio aholkularitza: Prentsaurrekoak, dossierak…
 • Administrari eta zuzendarien erabilerarako Erantzukizun Zibileko Asegurua
 • Kirol Arbitrajearen Euskal Auzitegia: Gatazken judizioz kanpoko ebazpena
 • Datu-babesa: Aholkularitza eta LOPD legearekiko egokitzapena
 • Itzulpen eleanitza: Estatutuak, araudiak, dokumentuak,…
 • Teknologia berriak: Informatika aplikazioak
 • Gatazka-bitartekotza eta elkar aditzea
 • Genero berdintasuna: Aholkularitza, prestakuntza eta birziklapena
Back to top