0

UFDV-EKFB ez dator bat Lizentzia Bakarrarekin

9/03/2015 EKFB, Nabarmenak

Lizentzia honekin derrigorrez kontatzeko beharra ezartzen da (Espainiako Federazioko kidea izan behar da) edonolako lurralde eremuko txapelketetan parte hartzeko

Iazko irailean argitaratu zen 15/2014 Legea, zeinen arabera, sektore publikoaren arrazionalizazioa lortzeko neurrien artean ezarriko zen Kirol Lizentzia Bakarra izendatua; estatuko kirol Lizentziarekin kontatzeko beharra ezarri zen, edonolako lurralde eremuko txapelketan parte hartu ahal izateko. Alegia, Euskadiko kirolari federatuak derrigorrez Espainiako Federazioko kideak izan behar dira, estatu edo nazioarteko eremuan txapelketan partaide izan edo ez.

Euskal Kirol Federazioen Batasunak ez du inoiz babestu izan arauketa hori, izan ere, Euskal kirol federazioen auto-gestiorako euskal subiranotasuna hala nola Euskadin kirol arloan indarrean dagoen legeria kaltetzea suposatzen du, agidanez bere helburua bakarra ondorengoa izanik: “diru-biltzea”, kirolen praktikak dakartzan balioak alde batera utzita eta esanguratsuena da kirolarien lizentziaren kostua garestitu egingo dela 15/2014 Legearen 23. Artikuluari jarraiki, horren truke inolako ordainik jaso gabe.

Lizentzia Bakarrak kirol jardueren praktika politizatzen du, federaziotan alboko kalteak eraginez. Ondorioz, Euskal Kirol Federazioen Batasunetik artikulua ezabatzea eskatzen da eta, hala izan ezean, 23. artikulua aldatzea, kirolaren arloko urriaren 15eko 10/1990 Legearen 32 artikuluan 4. atala aldaraziko lukeena, ondorengo idatzizko adierazpenean ikus daitekeenez:

“Para la participación en competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, será preciso estar en posesión de una licencia, expedida por las federaciones deportivas de ámbito autonómico que se encuentren integradas en las federaciones deportivas españolas, según las condiciones y requisitos que se establecerán reglamentariamente, que en todo caso deberán contemplar una compensación económica a las federaciones deportivas españolas por el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas en su marco legal y reglamentario.

El importe de esa compensación será aprobado, cada temporada deportiva, por la Asamblea General de la federación española correspondiente, previo informe preceptivo y vinculante de una Comisión Interterritorial Federativa cuya composición y funcionamiento será regulado reglamentariamente.

Las condiciones y requisitos de la expedición de la licencia se establecerán reglamentariamente por la administración estatal, para el ámbito de participación nacional y por la autonómica para el de cada Comunidad Autónoma correspondiente, entrando en vigor en el momento en el que se inscriba en el registro oportuno de la federación española que corresponda.

En los supuestos de inexistencia de federación autonómica o cuando ésta no se hallare integrada en la federación deportiva española, la expedición de licencias habilitadas para la participación en competiciones oficiales de ámbito estatal será competencia de la federación deportiva española.

Corresponde a las federaciones españolas la elaboración y permanente actualización del censo de licencias federativas habilitadas para la participación en las competiciones oficiales de ámbito estatal, al que se tendrá acceso conforme a la forma reglamentaria que se adopte, respetando en todo caso la legislación en materia de Protección de Datos”.

“Para la participación en competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, será preciso estar en posesión de una licencia, expedida por las federaciones deportivas de ámbito autonómico que se encuentren integradas en las federaciones deportivas españolas, según las condiciones y requisitos que se establecerán reglamentariamente, que en todo caso deberán contemplar una compensación económica a las federaciones deportivas españolas por el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas en su marco legal y reglamentario.

El importe de esa compensación será aprobado, cada temporada deportiva, por la Asamblea General de la federación española correspondiente, previo informe preceptivo y vinculante de una Comisión Interterritorial Federativa cuya composición y funcionamiento será regulado reglamentariamente.

Las condiciones y requisitos de la expedición de la licencia se establecerán reglamentariamente por la administración estatal, para el ámbito de participación nacional y por la autonómica para el de cada Comunidad Autónoma correspondiente, entrando en vigor en el momento en el que se inscriba en el registro oportuno de la federación española que corresponda.

En los supuestos de inexistencia de federación autonómica o cuando ésta no se hallare integrada en la federación deportiva española, la expedición de licencias habilitadas para la participación en competiciones oficiales de ámbito estatal será competencia de la federación deportiva española.

Corresponde a las federaciones españolas la elaboración y permanente actualización del censo de licencias federativas habilitadas para la participación en las competiciones oficiales de ámbito estatal, al que se tendrá acceso conforme a la forma reglamentaria que se adopte, respetando en todo caso la legislación en materia de Protección de Datos”.

Lizentzia Bakarraren lege proiektuak ageriko nahigabea eragin du euskal federaziotan, horren bidez Espainiako federazioen finantzazio kolpatua hobetzeko asmoaren eta horrek Euskadiko kirol federatuan ekarriko lukeen kalte larriaren jabe izanik. Esan bezala, ekimen hau kirolariak eta Euskadiko Federazioak kaltetzera dator, eta Gobernu zentralak Lizentzia Bakarraren ekimen hau berriro aztertuko duelakoan daude. Gobernuak Kirol Lizentzia Bakar hau eratzea proposatu duenean, polemika handia piztu da autonomia federazio esparruetan. Egun eskumen hau Euskadiko Federazioei dagokie, baina Lege Proiektuaren ondoriotako baten modura, agintariak dagozkion Espainiako Federaziotara lekualdatzekotan dabiltza. Bere kontrako iritziak berehalakoak izan dira azken aldian. Autonomia Federazioak eta gobernuak ez daude ados neurri honekin, eta eragozpenen jabe direnez, estatuko Gobernuari zentralizatzeko eta dirua biltzeko borondatea egozten dizkiote, Espainiako Federaziotako finantzazioen defizita murrizteko modutzat hartuz, diru-laguntzak jaitsi izanaren ondorioz.

 

Iruzkina utzi

(derrigorrezkoa)

 
 
 

Marcas registradas

Basque Country Euskal Selekzioa Euskadiko Selekzioa Euskal Kirolariak EKFB